Ik trok een streep:
tot hier
nooit ga ik verder dan tot hier.

Toen ik verderging
trok ik een nieuwe streep en nog een streep.

De zon scheen
overal zag ik mensen, haastig en ernstig,
en iedereen trok een streep iedereen ging verder.

 

Toon Tellegen